026 3421 920 0-5

مراکز درمانی

برای مشاهده مشخصات مراکز درمانی طرف قرارداد کلیک کنید

 

قرارداد درمان تکمیلی نظام پزشکی استان البرز           

آیا می دانید بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد ؟ بیشتر بدانید

قرارداد بیمه تکمیلی نظام مهندسی ساختمان استان البرز

آیا از موارد تحت پوشش بیمه مسئولیت مهندسی مطلع هستید ؟ بیشتر بدانید