026 3421 920 0-5

بیمه واحدهای مسکونی

بیمه آتش سوزی (بیمه واحدهای مسکونی )

در رشته آتش‌سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه عبارت است از تاسیسات، اثاث منزل و ساختمان که در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار به عنوان خطرات اصلی و آتشفشان، سیل،‌ زلزله و طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف همچنین قطعات منفک از آنها، خطر سقوط هواپیما و هلیکوپتر، سرقت اثاث و لوازم منزل و موارد بسیار دیگری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.

واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد شرکت بیمه تحت پوشش بیمه آتش‌ سوزی قرار داد.