026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (ساده)

بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (ساده)

بیمه نامه های حمل و نقل ساده ترانزیت بیمه نامه ای می‌باشند که جهت تحت پوشش قرار دادن کالایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند استف