026 3421 920 0-5

بیمه شوکا

شوکا بیمه البرز

بیمه البرز با همکاری بانک قرص الحسنه مهر ایران، طرح شوکای بیمه البرز را ارائه کرده که طرح سرمایه گذاری کوتاه مدت را در کنار بازنشستگی برای بیمه گذاران فراهم کرده است. در این طرح بیمه گذاران وام بدون نیاز به ضامن و سپرده اولیه  دریافت کرده و بعد از بازپرداخت آن به صورت اقساط ماهانه به مدت ۵ سال ، مستمری ماهانه و مادام العمر را در کنار اندوخته بیمه نامه دریافت نمایند.

میزان وام شوکا بیمه البرز

وامی که هر فرد در طرح شوکا بیمه البرز می‌تواند دریافت نماید، به میزان ۲۰۰ ، ۱۵۰ ، ۱۰۰ و ۵۰ میلیون تومان می‌باشد و اقساط باز پرداخت این بیمه نامه با توجه میزان وام متفاوت خواهد بود. این وام بعد از درخواست بیمه گذار به حساب بیمه نامه نامه واریز می‌شود ، بدون نیاز به سپرده بانکی ، ضامن و وثیقه .

 

پوشش‌های بیمه شوکا البرز

پوشش فوت به هر علت

پوشش فوت این بیمه نامه برابر حق بیمه یا وام دریافتی بیمه نامه بوده و سقف این پوشش تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

 

پوشش فوت به علت حادثه

اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید ، ۲ برابر سرمایه فوت به ذینفعان فرد بیمه شده پرداخت می‌شود.

 

پوشش نقص عضو در اثر حادثه

اگر فرد بیمه شده در اثر حادثه دچار نقص عضو شود برابر سرمایه فوت به هر علت می تواند این پوشش را داشته باشد.

 

پوشش معافیت باز پرداخت وام بیمه گذار

با توجه به این پوشش اگر فرد بیمه شده در زمان بازپرداخت وام فوت نماید، شرکت بیمه تعهدات مانده در تسهیلات بیمه شوکا را بازپرداخت می کند. میزان این پوشش تا ۱۰ درصد سرمایه فوت عادی می باشد.

 

پوشش نجات زندگی در حادثه مرگبار

اگر فرد بیمه شده در طول مدت بیمه نامه حادثه مرگبار رانندگی، آتش سوزی و یا ابتلا به سرطان شود و شرکت بیمه البرز حتما خسارت فوت را پرداخت کند، شرکت بیمه البرز برای نجات زندگی را تا ۱۰درصد سرمایه فوت عادی را پرداخت می کند.

 

پوشش علاج ناپذیر بیماری های کشنده

اگر فرد بیمه شده به بیماری مبتلا شد و مشخص شود تا یکسال بعد امکان فوت فرد بیمه شده وجود داشته باشد این پوشش تا ۱۰ درصد سرمایه فوت عادی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

دریافت مستمری

فرد بیمه شده می تواند با دریافت تسهیلات شوکا بیمه البرز ، مستمری را در شرایط مختلف دریافت نماید یعنی بعد از پایان پنجمین سال . مستمری شوکا در ۳ طرح زیر ارائه می شود :

دریافت مستمری در پایان سال پنجم بیمه نامه

در این حالت ، فرد بیمه شده می تواند در پایان سال پنجم مستمری مادام العمر را به صورت ماهانه به میزان مبلغ  اقساط پرداختی ماهانه به شرکت بیمه دریافت نماید . مستمری در بیمه نامه هایی که وام ۲۰۰ میلیون تومانی داشته اند در پایان سال پنجم برابر با سه میلیون و هفتصدهزار تومان می باشد.

 

دریافت مستمری در پایان سال پنجم با دوره انتظار پنج ساله

در این بیمه نامه ، فرد در پایان مدت بیمه نامه در پایان سال پنجم ، مبلغی را پرداخت نکرده و بعد از پایان دومین پنج سال ، تا دو برابر اقساط پرداختی در پنج سال اول را به عنوان مستمری ماهانه و مادام العمر دریافت می نماید.

 

دریافت مستمری در پایان سال پنجم با دوره انتظار ده ساله

در این حالت از بیمه نامه مستمری، فرد بعد از پایان مدت سال پنجم، مبلغی را پرداخت نکرده و بعد از پایان سال دهم ، ۴ برابر اقساط پرداختی را به عنوان مستمری ماهانه و مادام العمر دریافت می نماید.

 

شرایط طرح شوکا البرز

۱-باتوجه به اینکه اندوخته بیمه نامه ،ضمانت ارائه تسهیلات و تسویه اقساط می باشد، بیمه گذار تا زمان باز پرداخت کامل اقساط تسهیلات خویش به بانک، حق باز خرید و دریافت وام اعتبار بیمه نامه را نخواهد داشت.

۲-عدم باز پرداخت به موقع تسهیلات از سوی بیمه گذار (تسهیلات گیرنده)،موجب، باز خرید بیمه نامه و تسویه کامل تسهیلات از محل تعهدات باز خریدی بیمه نامه خواهد شد.

۳-کلیه اشخاص دارای تابعیت ایرانی و سن ۱۸ سال تمام تا سن حداکثر ۷۵ سال تمام امکان خرید بیمه نامه طرح شوکا را خواهند داشت.

                                                                    روابط عمومی شرکت پویا صنعت تجارت البرز شریف