026 3421 920 0-5

بیمه مراکز غیرصنعتی

بیمه آتش سوزی (بیمه مراکز غیرصنعتی)

مراکز غیرصنعتی شامل تمامی اماکن عمومی، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های تجاری، ساختمان‌های اداری، تعمیرگاه‌ها، مراکز پخش دارو، بنگاه‌های معاملاتی، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، مراکز خدماتی، آموزشگاه‌ها و سایر موارد مشابه می‌باشند.

ساختمان، موجودی اثاث ثابت، دکوراسیون و تأسیسات هر یک از مراکز نام برده شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار و نیز تمامی خطرهای اضافی ذکر شده نزد بیمه گر به قیمت روز بیمه کرد.