026 3421 920 0-5

بیمه واحدهای مسکونی - معمولی منازل

بیمه آتش سوزی (بیمه واحدهای مسکونی - معمولی منازل)

بیمه آتش سوزی به جبران خسارات وارده و تامین زیان های مالی و مادی وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول افراد حقیقی و حقوقی در برابر حوادث آتش سوزی می پردازد.

همانطور که بیان شد بیمه آتش سوزی خسارات مالی را تحت پوشش خود قرار میدهد نه خسارات جانبی که به افراد وارد می شود، البته این بیمه خسارات وارده به اشخاص ثالث که توسط آتش سوزی به آنها وارد شده و مسئولیت آن به عهده بیمه گذار باشد بیمه آتش سوزی این خسارات را تحت پوشش قرار می دهد و یا به صورت جدا از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد.

در رشته آتش‌سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه

عبارت است از :

تاسیسات، اثاث منزل و ساختمان که در مقابل خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، به عنوان خطرات اصلی و آتشفشان، سیل،‌ زلزله و طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف همچنین قطعات منفک از آنها، خطر سقوط هواپیما و هلیکوپتر ،سرقت اثاث و لوازم منزل و موارد بسیار دیگری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.

واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد شرکت های بیمه تحت پوشش بیمه آتش‌ سوزی قرار داد.

در بیمه نامه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی طبق خواسته خود بیمه‌گزار، واحد مسکونی علاوه بر صاعقه، خطرهای حریق، انفجار و خطرهای حریق در برابر کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی قرار می‌گیرد و حق بیمه هر ساله آن با در نظر گرفتن ارزش ساختمان، خطرات بیمه شده و اثاث منزل محاسبه می شود.