026 3421 920 0-5

حوادث انفرادی

بیمه اشخاص (حوادث انفرادی )

در بیمه اشخاص حوادث انفرادی، خطراتی مانند فوت و نقص عضو بیمه شده و از کار افتادگی دائم و کامل و همچنین از کار افتادگی موقت روزانه فرد بیمه شده و هزینه درمان ناشی از جراحات بدنی که ناشی از حادثه در 24 ساعت شبانه روز باشد را تحت پوشش خود قرار می دهد. علاوه بر این بیمه حوادث اشخاص انفرادی تحت شرایطی تمامی خطرات ناشی از کار و فعالیت ورزشی را تحت پوشش خود قرار داده و اگر فرد بیمه شده بر اثر حادثه فوت کند تمام سرمایه موجود در بیمه نامه فرد بیمه شده را بدون کسر مبلغ به فردی که به عنوان استفاده کننده در بیمه نامه ذکر شده پرداخت می شود. اگر فرد بیمه شده در حادثه رخ داده دچار نقص عضو شود با توجه به کلی و جزئی بودن نقص عضو غرامت پیش بینی شده را به بیمه شده پرداخت می نمایند. اگر فرد بیمه شده بر اثر وقوع حادثه دچار مصدومیت شود و هزینه هایی به این منظور به وی تحمیل شود، هزینه درمان او طبق عرف حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد پرداخت می شود.

حق بیمه حوادث اشخاص انفرادی طبق طبقه شغلی اکثریت افراد که 75% افراد را شامل می شود تعیین می گردد. به همین منظور 5 گروه شغلی از کم خطر ترین و پر خطر ترین شغل مشخص شده که جدول نرخ آن به شرح ذیل می باشد.

طبقه1: شامل افرادی می باشد که به مشاغل اداری، دفتری و همچنین افرادی که در محیط کار خود به ارائه خدمات می پردازند.

طبقه2: شامل افرادی می شود که علاوه بر به کار گیری از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند اما با ماشین آلات صنعتی سر و کار ندارند مانند پزشکان، عکاسان و انبار داران.

طبقه3: مشمول تمامی افراد متخصص و نیمه متخصصی می شود که با ماشین آلات و ادوات صنعتی سر و کار دارند مانند کشاورزان، رانندگان وسائل نقلیه سبک و کارگران ساختمان.

طبقه4: تمامی افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پر خطر کار می کنند و یا شیوه کار آنها پر خطر باشد که شامل کارگران صنعتی غیر ماهر، پرس کار فلزات، دکل بند و ماموران آتش نشانی است.

طبقه 5: افرادی که در طی فعالیت روزانه خود با بیشترین میزان خطر رو به رو هستند که شامل خلبانان و کارگران معادن زیر زمینی میباشد.

این بیمه نامه دارای سقف سنی 75 سال بوده و برای تمامی افراد بالای 75 سال در ازای هر سال 10% حق بیمه اضافه از سایر بیمه شدگان گرفته می شود.