026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا (توضیح)

بیمه حمل و نقل کالا (توضیح)

بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به وسیله آن شرکت بیمه ایران در قبال حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر و در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه ، کالا از بین رفته و یا دچار خسارت شود و یا در رابطه بااین خطرات هزینه ای بر بیمه گذار وارد شود، زیان وارده را بپردازد .
بیمه حمل و نقل به صورت شکلی به دو طریق ساده و عمومی (تابع قرارداد کلی) صادر می گردد:
بیمه حمل و نقل ساده:
بیمه حمل و نقل کالا، بیمه‌ای است که برای حمل کالای مشخصی صادر می‌شود و در آن مشخصات موارد بیمه شامل: مقدار و ارزش کالا، نوع کالا ،شیوه حمل و موضوعات دیگری که بیان کننده و روشن کننده حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می‌باشد ذکر میگردد. به طور مثال شخصی تصمیم دارد که مقدار معینی ماشین‌آلات که نوع و مقدار و مشخصات آن معلوم است از کشوری به کشور دیگر را حمل کند و برای این امر نزد شرکت بیمه ایران درخواست بیمه می‌کند. در این حالت برای بیمه‌گزار بیمه ‌ای صادر می‌شود که در آن تمامی مشخصات مربوط به وضعیت حمل ومورد بیمه گفته می‌شود. با صدور این بیمه فرد متقاضی بیمه که قصد حمل کالایی را دارد مکلف است حق‌بیمه مربوط را که در بیمه‌ تعیین شده پرداخت نماید و شرکت بیمه ایران نیز در مقابل متعهد میشود تا خسارت‌های احتمالی وارد به مورد بیمه در جریان حمل از مبدا تا مقصد طبق شرایط بیمه‌ را جبران نماید. طبق مطالب گفته شده لازمه صدور بیمه حمل و نقل کالا این است که فرد متقاضی بیمه قبلاً از وضعیت مورد بیمه و چگونگی حمل آن اطلاع داشته و این اطلاعات را در اختیار شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران قرار دهد و این ترتیب بایستی در مورد هر حمل رعایت شود و اگر فرد متقاضی بیمه‌ تعداد مراجعات بالابب داشته باشد و کالاهای متفاوتی را مورد حمل و نقل قرار دهد برای هر مورد باید بیمه جداگانه‌ای از شرکت بیمه ها از جمله شرکت بیمه ایران دریافت نماید. با صدور یک بیمه ساده فرد بیمه شده مجبور نیست کالای مورد بیمه را به صورت یکجا حمل کندو حمل به صورت دفعات متعدد نیز مجاز است اما آنچیزی که دارای اهمیت می‌باشد این است که ارزش کل مورد بیمه و موضوعات دیگری که ذکر شده باید مشخص باشد و در قرار داد بیمه بیان شود.

 

انواع بیمه نامه های حمل و نقل کالا :

1 - بیمه حمل و نقل عمومی

2 - بیمه حمل و نقل کالا (داخلی)

3 - بیمه حمل و نقل کالا (وارداتی)

4 - بیمه حمل و نقل کالا صادراتی (عمومی)

5 - بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی)

6 - بیمه حمل و نقل کالا داخلی (ساده)

7 - بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (ساده)

8 -بیمه حمل و نقل کالا صادراتی (ساده)

9 -بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(ساده)