026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا داخلی (عمومی)

بیمه حمل و نقل کالا داخلی (عمومی)

گاهی اوقات به دلیل تعداد بالای تکرار صدور بیمه‌ نامه‌های حمل و نقل ساده به صرفه نیست ؛ به فرض شرکت واردکننده قطعه خاصی که سالیانه چندین بخش کالا را وارد کشور مینماید، کامل کردن فرم بیمه‌ نامه‌های ساده برای هر بار ورود کالا کاری وقت گیر و دشوار می‌باشد. در این موارد، از بیمه نامه های عمومی که قراردادی است میان شرکت بیمه ایران و متقاضی بیمه استفاده می‌شود. از طرفی می‌توان مدت اعتبار را از دیگر وجوه تمایز میان بیمه ‌نامه با قرارداد دانست؛ بیمه ‌نامه‌ها معمولاً یکساله می‌باشند ولی برای قرارداد محدودیت زمانی وجود ندارد.
این بیمه یک قرارداد کلی است که بین شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران و فرد متقاضی بیمه بسته میشود که در آن شروط اصلی بیمه و موارد کلی حقوق و تعهدات طرفین مشخص می‌شود اما مشخصات محمولات و شیوه حمل آنها وقتی به اطلاع شرکت بیمه ایران میرسد که فرد بیمه شده قصد حمل کالا را داشته باشد. با صادر شدن چنین قراردادهایی تمامی حمل و نقل‌هایی که فرد بیمه شده در زمان آتی قصد انجام دادن آنهارا دارد تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت با این شرط که فرد بیمه شده تمامی مشخصات و شیوه حمل کالا و وسیله حمل، مبدا و مقصد و همه ی آنچه که در بیمه‌نامه پیش‌بینی نشده و لازم است که به صراحت بیان شود قبل از حمل به اطلاع شرکت بیمه ایران رسانده تا شرکت بیمه ایران نسبت به صادر نمودن گواهی بیمه اقدامات لازمه را انجام دهد . مشخص است که این اطلاعات باید قبل از شروع حمل به اطلاع شرکت بیمه ایران برسد مگر آنکه راه دیگری در قرارداد مورد توافق بین طرفین بیان شده باشد.

قرارداد بیمه حمل و نقل کالا به 2 دسته تقسیم‌ میشود:
عمومی: در این نوع قراردادها، پوشش و سرمایه مورد بیمه تعیین نشده و در این حالت، گواهی بیمه صادر میشود.
غیر عمومی: در این نوع قراردادها، موارد تجت پوشش بیمه و سرمایه مورد بیمه مشخص می‌باشد که در اینصورت نیازی به صدور گواهی بیمه نیست اما گواهی حمل در ازای هربار حمل کالا باید صادر شود..
لازم به ذکر است که اگر کالایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل محدوده جابجا شود،با عنوان بیمه‌‌های داخلی تحت پوشش بیمه شرکت بیمه ایران قرار می‌گیرد.