026 3421 920 0-5

بیمه درمان - گروهی تمام درمان

بیمه اشخاص (بیمه درمان - گروهی تمام درمان)

هزینه های قابل پرداخت توسط شرکت بیمه بر اساس مندرجات داخل قرار داد میباشد که شرکت بیمه موظف به پرداخت کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی تمامی بیمه شدگان طبق قوانین و حق فرانشیز به توافق رسیده میباشد. تعهد شرکت های بیمه در این زمینه شامل هزینه های ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایش های پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جا به جایی به بیمارستان، هزینه های دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و تمامی هزینه های دیگر که ظبق قرار داد بیمه گر ملزم به پرداخت آن است.

با در نظر گرفتن شرط های ذکر شده در بیمه نامه این امکان وجود دارد تا خطرات در سطوح زیر مورد حمایت شرکت بیمه قرار گیرد:

هزینه‌های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (با بیش از 6 ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن.

هزینه‌های اعمال جراحی مغز و اعصاب (به‌استثنای دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کبد، ریه و پیوند کلیه، مغز استخوان

هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

هزینه‌های پاراکلینیکی شامل سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع اسکن، انواع سی‌تی‌اسکن، انواع، اکوکاردیوگرافیMR،Iآندوسکوپی

هزینه‌های مربوط به تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم

هزینه‌های جراحی‌های مجاز سرپایی شامل شکستگی‌ها، گچ‌گیری، ختنه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی

هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم (با نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر) برای دو چشم

هزینه آمبولانس (حداکثر تعهدات سالانه برای جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد در داخل شهر 300.000 ریال و بین شهری 600.000 ریال است که از محل تعهدات بند جراحی های عمومی قابل پرداخت می باشد)

شرایط بیمه نامه:

در واقع بیان کننده شرایط عمومی و متن بیمه نامه و در اصل قرار داد بین بیمه گر و بیمه گزار بوده که بیمه گر آن را امضا و به بیمه گزار تحویل داده میشود.تمامی جزئیات بیمه نامه مثل پوششها، استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار، مهلت اعلام خسارت، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن بیان بیان شده است. شرایط عمومی در تمامی در انواع بیمه نامه ثابت و بسته به نوع بیمه میتواند یک یا چند صفحه باشد.