026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - تجهیزات الکترونیک

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - تجهیزات الکترونیک

بیمه تجهیزات الکترونیک، بیمه گر تمامی خسارات وارد شده به تجهیزات الکترونیکی که در حال استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع،‌ لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، ‌سیستمهای هشداردهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستمهای رایانه ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تجهیزات الکترونیک 3 نوع پوشش را شامل میشود که عبارتند از:

پوشش خسارت وارد به سخت افزار

پوشش خسارت وارد به نرم افزار

پوشش هزینه اجاره و به کار گیری دستگاه های جایگزین تا راه اندازی و بهره مندی دوباره از دستگاه های مورد خسارت قرار گرفته

مدت زمان این بیمه نامه حداکثر 1 ساله بوده که به در خواست فرد متقاضی قابلیت تمدید شدن را دارد. سرمایه مورد بیمه در این بیمه شامل ارزش جایگزینی مورد بیمه شده به صورت نو با مورد توجه قرار دادن حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل و نقل و نصب در صورت وجود میباشد و فرانشیز این بیمه شامل خسارت مادی 20% هر خسارت حداقل مبلغ …. ریال در هر حادثه و خسارت نرم افزار ها یا به عبارت دیگر واسطه ها 20% هر خسارت حداقل….. ریال در هر حادثه میباشد.

خسارت کلی در این بیمه زمانی محقق میشود که کل سرمایه مورد بیمه نابود و هزینه نجات و تعمیرات مورد بیمه بیش از سرمایه مورد بیمه باشد.

خسارات تحت پوشش این بیمه عبارتند از:

سیل – آب گرفتگی – امواج دریا

صاعقه – انفجار – آتش‌سوزی

رانش زمین – نشست زمین – لغزش زمین – ریزش کوه یا صخره

اتصال کوتاه – اتصال برق DC به برق AC

سقوط – تصادم – واژگونی

نم – رطوبت – ریختن مایعات بداخل دستگاه

غفلت – عدم مهارت – سهل‌انگاری

دود – دوده – ذرات معلق در هوا – گرد و خاک

خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن

دمای بالا – بخارات غیر خورنده

باران – برف – تگرگ – بهمن

یخ زدگی – یخ شناور

خسارتهای هنگام باز و بسته کردن

خرابکاری غیر گروهی

سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

شخص بیمه گذار این توانایی را دارد تا با پرداخت حق بیمه مازاد خطرات ناشی از سرقت،آسیب به نرم افزار، شکست حرز و هزینه اجاره دستگاه های جایگزین تا به کار گیری مجدد دستگاه های مورد خسارت وارد شده تحت پوشش این بیمه قرار دهد.