026 3421 920 0-5

بيمه درمان تكميلي پزشکان استان البرز مرداد 1402

قرارداد بيمه درمان تكميلي نظام پزشکی 1402


شروع قرارداد اول مردادماه 1402

جدول تعهدات بیمه نامه

فرم ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت

 

 

 

« روابط عمومی شرکت نمایندگی بیمه پویا صنعت تجارت البرز شریف »