026 3421 920 0-5

قرارداد بيمه درمان تكميلي مهندسان ساختمان استان البرز

بيمه درمان تكميلي مهندسان ساختمان استان البرز - بهمن ماه ۱۴۰۲

مدت قرارداد یک سال از تاریخ ۱ / ۱۱ / ۱۴۰۲الی ۳۱ / ۰۱ / ۱۴۰۳ خواهد بود .

جدول تعهدات بیمه نامه

فرم ثبت نام بیمه نامه

مدارک مورد نیازجهت تحویل مدارک درمانی (بستری وسرپایی)

 

آدرس دفتر مرکزی شرکت بیمه البرز :

کرج - جهانشهر - بلوار جمهوری - روبروی باغ فاتح - ساختمان دی ( پیتزا دی ) - طبقه سوم - واحد ۳۰۵

تلفن :    

۰۲۶-۳۴۲۱۹۲۰۰

۰۲۶-۳۴۲۱۹۲۰۵   

۰۲۶-۳۴۲۱۶۹۵۷

 

واتس اپ : ۰۹۳۹۹۵۱۸۱۵۴

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز - طبقه اول - واحد بیمه البرز

واحد بیمه :    ۳۵۸۴۶۲۶۲ - ۰۲۶  واتساپ : ۰۹۳۹۹۶۲۶۵۳۴

 

« روابط عمومی شرکت نمایندگی بیمه پویا صنعت تجارت البرز شریف »