026 3421 920 0-5

بیمه مسئولیت کشتی

بیمه مسئولیت کشتی

مازاد بر خطراتی که بدنه و ماشین‌آلات را مورد تهدید قرار میدهد صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خود درقبال حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل مسئولیت دارند. این بیمه نامه تمامی خطرات ومسئولیت های احتمالی مورد بیمه را در برابر اشخاص ثالث در دریا شامل تمامی جسم های ثابت و متحرک در دریا را تا سقف مورد تعهد در بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد . علاوه براین کلیه مسئولیت مالک شناور را در برابر کارکنان ، خدمه و مسافرین شناور را در طول عملیات دریایی و در مقابل حوادث و مسئولیت های ناشی از فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی را جبران می نماید.