026 3421 920 0-5

بیمه پول (بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق)

بیمه پول (بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق)

در این بیمه نامه بیمه گذار می توانند با توجه به شرایط و نیاز خود، موجودی خویش اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه ‌نمایند.

نرخ حق‌بیمه با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان ، تجهیزات کنترل و ایمنی ) تعیین می‌گردد .

از جمله خطرات رایج تحت پوشش می توان به آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سرقت مسلحانه به همراه سلاح گرم با شکست حرز اشاره کرد .

علاوه بر پوششهای فوق، پوشش وجوه در دستگاه های خود پرداز، وجوه در پیشخوان نزد کارمندان و صندوقدارها نیز از دیگر خدمات قابل ارائه در این نوع بیمه نامه می باشد.