026 3421 920 0-5

بیمه پول (درراه)

بیمه پول (بیمه پول در راه)

در این بیمه نامه بیمه گذار می تواند، جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها، واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا دیگر مقاصد در داخل شهر و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی، انفجار و دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه، با هر وسیله ای اعم از کشتی، هواپیما، قطار، ماشین ویژه حمل پول، اتومبیل در اختیار و یا حتی عابر پیاده با رعایت شرایط ایمنی، اقدام به خرید پوشش بیمه ای در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی، انفجار، دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه بنماید .

نرخ حق‌ بیمه وجوه انتقالی با توجه به میزان وجوه، دفعات حمل، مسافت و محدوده جغرافیایی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط ایمنی ( اتومبیل مخصوص و افراد مسلح ) و توافقات مندرج در قرارداد تعیین می‌گردد .